Články - detail

27.03.2009
Jak ošetřovat vodu v bazénu
...
Autor článku:  Martin Vlasák
...
Jak ošetřovat vodu v bazénu
Chloubou každého majitele bazénu je křišťálově čistá voda, ve které je potěšením se koupat. Aby se čistá a hygienicky nezávadná voda udržela po celou koupací sezónu, je nutné dodržovat několik základních pravidel. Je třeba si připomenout, že v létě, tedy v období, kdy se koupeme, jsou nejlepší podmínky pro rozvoj řas, rozsivek, bičíkovců a dalších mikroorganismů, jichž jsou desetitisíce druhů a které jsou přítomny v každé kapce vody.

Bazénová chemie je nejefektivnější pro ošetřování vody v bazénu. Nesmíme však zapomenout, že ve vodě se chceme koupat, což omezuje použití některé bazénové chemie. Při aplikaci chemických přípravků je nutné řídit se návody k použití. V tomto článku vám shrnuneme základní pravidla jak se používá bazénová chemie pro ošetřování vody.

Uvedení bazénu do provozu

Před každým novým napuštěním, zejména po přezimování, je třeba bazén důkladně vyčistit od usazenin, prachu a organických nečistot. Pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje pozdější péči o vodu.

Dříve nežli začnete vodu ošetřovat chemickými přípravky, přesvědčte se, že filtrace řádně funguje. Zkontrolujte následující:
1) Hadice a trubky musí být prosty překážek, které by nepříznivě ovlivňovaly průtok vody.
2) Zkontrolujte vzduchotěsnost hadic, potrubí a všech spojů.
3) Přesvědčte se, že čerpadlo je zalito vodou a vytlačuje silný proud vody.
4) Přesvědčte se, že filtr obsahuje správné množství křemeliny nebo pískového média, případně že kartuš je správně zasazena na svém místě, je neporušená a čistá.

Změřte a upravte pH použitím patřičné bazénové chemie podle návodu. Pravidelně 1x týdně zkontrolujte pH a koncentraci chloru a upravte je na doporučené hodnoty. Tato opatření jsou nutná pro zajištění hygienické nezávadnosti vody.

Jaká je ideální hodnota pH

Kyselost či zásaditost vodných roztoků vyjadřuje hodnotu pH. Pro naši praxi v ošetřování vody stačí vědět, že pH se pohybuje v rozsahu 1 – 14. Neutrální roztok má pH – 7. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší naopak zásaditost. Ideální hodnota pro bazény je 6,8 – 7,2. Podle vyhlášky upravující požadavky na kvalitu vody ve veřejných bazénech se pH může pohybovat v rozmezí 6,5 – 7,6. V praxi je však pro udržování kvalitní vody ideální právě pH 6,8 – 7,2.

Hodnota pH vyšší než 7,8 vede k tvorbě různých minerálních zákalů, vodního kamene a jiných sraženin. Vede také k vyšší dráždivosti vody a zvyšujícímu se obsahu škodlivého vázaného chloru. Taková voda je také většinou intenzivně cítit po chloru. pH nižší než 7 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje rozpustnost o účinek všech použitých dezinfekčních přípravků, ale i ostatních přípravků na úpravu bazénové vody.
K úpravám pH slouží bazénová chemie.

Dezinfekce vody

Každý koupající vnáší do vody desítky tisíc mikroorganismů, které se v ní dále množí. Z tohoto důvodu je nutné průběžně a pravidelně vodu dezinfikovat. Nejpoužívanějšími chlorovými prostředky k dezinfekci vody jsou kyselina tri(di)chloroisokyanurová nebo chlornany. Působí nejen na bakterie, viry a plísně, ale částečně i na řasy. Koncentraci chloru pro soustavnou dezinfekci je nutné udržovat mezi 0,3-0,6 mg/l (ppm). Při ustáleném provozu měříme koncentraci chloru 1x týdně, při velkém provozu a v obdobích horka častěji. Před měřením zkontrolujte a případně upravte hodnotu pH!

Ideální bazénová chemie, pro běžné chlorování, je chlorovací tableta. Tablety jsou tvarově stálé a rozpouštějí se v průběhu několika dní (5-10 dnů).

Rozpouštěním tablety uvolňují potřebný chlór. Umožňují tedy doplňovat dávkovač chlóru (plovák) pouze 1x týdně. Navíc obsahují také kyselinu kyanurovou, snižují tak i ztráty volného chlóru.

Obecně platí, že pokud klesne koncentrace chlóru pod 0,3 mg/l, je bezpodmínečně nutné dodat novou dávku chlorového přípravku. Potřeba chlorování se mění v závislosti na pH, teplotě vody i vzduchu, počtu koupajících se, četnosti a intenzitě dešťů a bouřek.

Všechny chlorovací přípravky se musí při skladování chránit před vlhkostí!
 
Poznámka:  MARIMEX CZ s.r.o.
 
 
 
Copyright © e-BAZENY.cz 2005 - 2017