Články - detail

20.03.2009
Jak pečovat o nadzemní bazén
...
Autor článku:  Martin Vlasák
...
Jak pečovat o nadzemní bazén
Průběžné ošetřování bazénu

Bazény vyžadují pravidelnou péči. Zabráníte tak možnému poškození bazénu a filtračního zařízení.

V průběhu provozu bazénu se na stěnách usazují nečistoty (vodní kámen, prach, hmyz, nečistoty z okolí), zvláště silně se usazují na úrovni hladiny vody, na rozhraní voda-vzduch. Tyto usazeniny jsou nejen nehezké a kazí vzhled bazénu, ale podporují také tvorbu řas a zákalů. Průběžně je možné nečistoty odstraňovat samočinnými automatickými nebo poloautomatickými čisticími stroji (vysavače, roboty).

K čištění usazenin v bazénu, zejména na rozhraní voda-vzduch, je třeba používat doporučené prostředky (bazénová chemie), nikoli saponáty nebo mýdlo. Doporučujeme přípravek Clear A. Před čištěním snižte hladinu vody pod zašpiněnou část (5-10 cm).

Odstraňování hrubých nečistot

Bazény, u kterých klesly nečistoty ke dnu (písek, kamínky, zetlelé listy, kousky kovů...), odstraníte smetením nebo odsátím. Nečistoty, které zůstávají plavat na hladině, nebo se volně vznášejí ve vodě (mrtvý hmyz, vlasy, polétavá semena), denně odstraňujte pomocí sítěk.

Všechny tyto nečistoty jsou živnou půdou pro růst mikroorganismů. Doporučujeme zakrývat bazén plachtou (ochrannou nebo solární), zabráníte tak vniknutí nečistot. Její přínos je také ve snížení odparu vody a zvýšení její teploty.

Každotýdenní údržba bazénu

V průběhu koupací sezóny byste měli nejméně 1x týdně propláchnout filtrační vložku ve filtraci (písek nebo kartuš). Pravidelně také kontrolujte hodnotu pH a koncentraci volného chlóru. Zkontrolujte velikost dlouhodobých tablet chlóru v plovákovém dávkovači, případně minitablet v dávkovači poloautomatickém. V případě nutnosti je doplňte. Vzhledem k tomu, že některé řasy odolávají běžnému chlorování, je potřeba používat 1x týdně patřičnou dávku preventivního přípravku proti nárůstu řas Algaestop.

V období velkého horka a při velké zátěži bazénu je vhodné ošetřit vodu tzv. šokovým ošetřením, kdy se velmi rychle zvýší koncentrace chloru až na 10 mg/l. Tato koncentrace bezpečně zničí bakterie, viry i řasy, případně i vodní hmyz. Po tomto ošetření je však potřeba počkat s dalším koupáním, dokud koncentrace chloru neklesne pod 0,8 mg/l. K tomuto poklesu by mělo dojít během 24 hodin.

Pokud se chcete koupat v bazénu již dříve, nejdříve však po 12 hodinách (vysoká koncentrace chlóru musí působit dostatečnou dobu!), použijte pro snížení koncentrace chloru přípravek Chlor- . Je důležité, aby po šokovém ošetření byly okartáčovány stěny a dno bazénu. Řasy, které mohou zůstat v trhlinkách a záhybech, by se opět začaly množit.

Pokud jsou bazény příliš zatěžovány a pokud dochází k reakci chlóru s organickými nečistotami, tak to může způsobit zvýšenou dráždivost vody na oči, sliznice a pokožku. Vznikají tzv. chloraminy. Chloraminy také způsobují onen nepříjemný a dráždivý pach po chloru. Doporučujeme proto 1x týdně použít přípravek Dechlor, který vzniklé chloraminy rozloží.
Doporučujeme také 1x týdně použít přípravek Vločkovač, který brání tvorbě zákalů a odstraní zákaly již vzniklé.
 
Poznámka:  MARIMEX CZ s.r.o.
 
 
 
Copyright © e-BAZENY.cz 2005 - 2017